WordPress шаблоны скачать; прочитайте про создание сайта самостоятельно; изучите русский WordPress на WordPress API.

Биография: Иван Нечуй-Левицкий

Івaн Сeмeнoвич Лeвицький (літeрaтурний псeвдoнім — Нeчуй) нaрoдився 25 листoпaдa 1838 рoк-этo Стeблeві, сім’ * * * сільськoгo свящeникa. Бaтькo йoгo був oсвічeнoю людинoю прoгрeсивниx пoглядів, мaв вeлику дoмaшню книгoзбірню я нa влaсні кoшти влaштувaв шкoлы сeлян, в якій йoгo sin i нaвчився читaти й писaти.
Oднe слoвo, нoві умoви вимaгaли пoяви нoвиx видів і жaнрів, які б мoгли глибшe й дoстeмeннішe oxoпити усю склaдність і рoзмaїття прoявів тoгoчaснoгo життя. Рoзвитoк кaпітaлізму, прoлeтaризaція сeлянствa, якe зaпoвнювaлo містa, зумoвлювaли пoяву нoвoгo типa спрoлeтaризoвaнoгo сeлянинa этo нoві суспільні умoви йoгo життя в місті. В відміну від свoїx пoпeрeдників — Квітки-Основ’яненка эта Марка Вовчка, він докладніше розробляв характери, повніше висвітлював соціальний побут, показував своїх героїв в гострих зіткненнях з соціальними умовами. Ли пореформений час ускладнювалися суспільні взаємини, виникали нові конфлікти між основними верствами населення.
Працюючи в Полтавській семінарії, він в 1865 році створює повість «Дві московки». Згодом з’явилися оповідання «Панас Круть» это большая стаття «Світогляд українського народу прикладі до сьогочасності», що побачили світ в львівському журналі «Правда», оскільки через Валуєвський циркуляр 1863 року українська література в Наддніпрянщині була під забороною.
1861 року Левицький вступає до Київської духовної академії. Не задовольняючись рівнем освіти в академії, вдосконалює свої знання самотужки: вивчає французьку й німецьку мови, читає путь української это російської класики, європейських письменників Данте, Сервантеса, Лесажа он ін., цікавиться творами прогресивних філософів того места. Пушкіна это М. Гоголя. Ли семінарії захоплювався творами Шевченка Так, О. Закінчивши семінарію, І.Левицький рік хворів, а потім деякий час працював в Богуславському духовному училищі викладачем церковнослов’янської мови, арифметика это географії.
письменник, перекладач

Левицький, який пропагував в Кишиневі українську літературу, попав під таємний нагляд жандармерії. Это час I. В 1874 року вийшов в світ роман «Хмари», а наступного року — драматичні путь «Маруся Богуславка», «Кожум’яках» он оповідання «Благословіть бабі Палажці вдруг вмерти». § 1873 року І.Левицький працює в Кишинівській чоловічій гімназії викладачем російської словесності, де очолює гурток прогресивно настроєних учителів, які в таємних зібраннях обговорювали гострі національні это соціальні проблеми.
Реформа 1861 року, официально скасувавши кріпацтво, не полегшила життя селянства, яке страждало від орендарів, промисловців, посесорів. В роки навчання в духовній семінарії І.Нечуй-Левицький в полеміках із учащихся виробляв свої стійкі національні погляди в розвиток української нації это культури. Щоб прогодувати сім’***, тисячі людей мандрують Росією в пошуках заробітків, скрізь стикаючись із свавіллям чиновників это промисловців, нової буржуазії, яка, так само як і поміщики, гнітила народ.
Ли статті «Сьогочасне літературне спрямування» основними принципами української літератури Нечуй-Левицький проголошує «реальність, народність это національність». Пізніше, в 1891 году рок ли статті «Українство в літературних позвах з Московщиною» він § ще більшою гостротою висловив протест в кожу гноблення українського народу царизмом. І.Франко вважав письменника найвиразнішим представником реалістичної школи. Естетичні погляди І.Нечуя-Левицького, окрім творів красного письменства, формувалися під відчутним впливом народної творчості.
Нечуй-Левицький, не маючи змоги друкувати свої путь українською мовою в Наддніпрянщині, скориставшись допомогою П. Куліша, публікує в львівському журналі «True» статтю «Сьогочасне літературне спрямування» (1878), в якій гостро виступив кожу шовіністичної політики російського уряду это деяких російських письменників. Здійснювалися широкі огонь л русифікації населення, заборони книжок это навчання рідною мовою, заборонялася діяльність українських культурних товариств. Царський уряд рот Валуєва проголосив, що «ніякої особливої малоросійської мови не було, немає і бути не может быть».
Суспільно-політичні погляди это естетичні смаки Нечуя-Левицького формувалися у 60-70-х роках, в умовах жорстокої реакції і національного гноблення, коли діяв Валуєвський циркуляр про заборону українського слова. Водночас в ті часи інтенсивно розвивався капіталізм, виникають нові суспільно-економічні відносини і суперечності.
За півстоліття творчої діяльності І.Нечуй-Левицький, набрав понад п’ятдесят високохудожніх романів, повістей, оповідань, п’ºc, казок, нарисів, гуморесок, літературно-критичних статей. Свої погляди в народну творчість Нечуй-Левицький виклав в праці «Світогляд українського народу від давнини до сучасності» (1868), жакет й нині є корисним дослідженням в галузі української міфології. И-вісті «Кайдашева сім’я» он «Микола Джеря» й нині залишаються серед найкращих творінь української літератури. В ній письменник аналізує перекази, приказки, вірші, в яких відбито соціальні конфлікти й суперечності в гущі українського народу. Як реаліст, він орієнтувався в осмислення високих життєвих ідеалів і краси життя. Письменник орієнтувався является свого вчителя Поэтому Шевченка, який, поклавши в основу своєї творчості народну пісню, «зумів повести народний епос является щиро общественного дусі». Він виступав кожу натуралізму, вимагав не копіювати и узагальнювати явища життя, надихати їх художньою правдою. Його повісті «Причепа», «Гориславська ніч», «Дві московки», «Хмари», як І згадував.Франко, «читала вся Малая Русь § высокой вподобою». |
Добре знаючи закулісні сторони церкви життя, він гостро критикує в цій праці вияви відступу від християнської моралі это благочестя в середовищі священнослужителів.
1865 року І.Левицький закінчує академію із званням магістра, але відмовляється від духовної кар’єри й викладає російську мову, літературу, історію это географію в Полтавській духовній семінарії (1865-1866), гімназіях Каліша (1866-1867) это Седлеця (1867-1872). Одночасно з педагогічною діяльністю І.Левицький починає писати. Ли в 60-х роках він набрав комедію «Жизнь пропив, часть проспав» i повість «Наймит Яріш Джеря».
Змалку І.Левицький познайомився з історією України з книжок в батьківській бібліотеці. Там опанував латинську, грецьку это церковнослов’янську мови. Незважаючи является сувору дисципліну, покарання й схоластичні методи викладання, Левицький навчався успішно й після школы чотирнадцятилітньому віці присоединение до Київської духовної семінарії, де навчався з., 1853 в 1859 рік. В сьомому році життя хлопця віддали науки, пока дядька, який вчителював духовного училищі если Богуславському монастирі.
Пізніше письменник створює такі шедеври української літератури, як «Микола Джеря» (1878), «Кайдашева сім’я» (1879), «Бурлачка» (1880), «Старосвітські батюшки и его мать» (1884). 1885 року І.Нечуй-Левицький йде в відставку й перебирається до Києва, де присвячує себе виключно літературній праці. Ли Києві він набрав оповідання «Пропащі» (1888) он «Афонський пройдисвіт» (1890), казку «Скривджені» (1892), повість «Поміж порогами» (1893).
Його сміх і сатира зумовлені життєвими конфліктами й ніколи не мали является меті изображение гідності людини, а навпаки, вселяли оптимізм і надію является краще життя. Им, особливо «Афонському пройдисвіті», він виявляє близькість своїх поглядів до гоголівських, до естетики української истории Григорія Сковороди это Євгена Гребінки. Однією з питомих рисунок творчого стилю письменника є його тонкий гумор так званих антиклерикальних творах.

До останніх сил працював, щоб завершити літературні праці. Поховано його в Байковому кладовищі. Останні дні провів в Дегтярівці, так званому «шпиталі одинокие люди», де й помер без догляду 1918 року. Есть початку століття письменник звертається до малих форм прози, пише здебільшого статті, нариси, зокрема статті «Сорок п’яті роковини смерті Тараса Шевченка» (1906) он «Українська поезія». До кінця життя І.Левицький жизни майже в злиднях, либо маленькій квартирі является вулиці Пушкінській, лише влітку виїздив до родичів в деревня або в Білу Церкву.
з творами кращих тогочасних російських это західноєвропейських письменників і виводить українське письменство за межі побутовизму это етнографізму минулої, дошевченківської доби. Своєрідною рисою стиля Нечуя-Левицького є тонке поєднання реалістичної конкретності описів, великої уваги детали портретів это особистісних характеристик, побуту, обставин праці, особливостей мови это поведінки персонажів з живописною образністю, емоційністю, тяжінням до яскравих епітетів. Усе он одновременно поставить твори українського прозаїка в одном ряду.
«Українська жизнь — писав Нечуй-Левицький, то непочатий добычи, що лежить десь під землю опускался, потому что його вже основе і такі високі таланти, як Шевченко; то безконечний матеріал, що тільки ще жде робітників, цілих шкіл робітників в літературному полі». Розквіт творчості письменника припадає другу половину 70-х — початок 80-х років, коли вийшли його оповіді з народного життя «Микола Джеря», «Бурлачка», «Кайдашева сім’я», «Не служил бабі Парасці вдержатись в селі», «Благословіть бабі Палажці вдруг вмерти». Ли цих справжніх літературних перлинах письменник виявив велику майстерність в змалюванні народних характерів.
про нещасних, прибитих долею… Але журнала незабаром остановить виходити, і його задум залишився нездійсненим. Около них!» Она була програма, над якою він працював ціле своє життя. Пишу про діда Хтодося… О них! Івана Нечуя-Левицького покликали до письменницької праці муза Шевченка, романи Тургенєва, повісті Гоголя і статті Писарєва. Надто f поезія Шевченка, l якою він уперше познайомився в журналі «Основе» 1861 року i якого вперше почав писати оповідання. Ли цьому невиданому оповіданні він вустами свого героя, говоря: «Я писати вірші, складу віршами книга, таку, як «Кэтрин»…
(1838-1918)

Іван Нечуй-Левицький увійшов в історію української літератури як видатний майстер художньої прози. Створивши несколько високохудожніх соціально-побутових оповідань это повістей, відобразивши их тяжке життя українського народу другої половини XIX століття, показавши життя селянства й заробітчан, злиднями гнаних з рідних осель есть заводы это рибні промисли, І.Нечуй-Левицький увів в українську літературу нові те й мотиви, змалював їх яскравими художніми засобами.

Биография: Иван Малкович

вxoдить дo «ТOП-100 нaйвпливoвішиx людeй Укрaїни» щoрічнoгo рeйтингу журнaлa «Кoрeспoндeнт». Eсть ли в 1992 рoці в ствoрeнoму влaснoму видaвництві «БA-БA-ГA-ЛA-МA-ГA» видaє пeршу книгу — «Укрaїнську aбeтку». Г. Нaрoдився 10 трaвня 1961 рoку в Нижньoму Бeрeзoві в Івaнo-Фрaнківщині в сім’ * * * Aнтoся Малковича это Юлії Малкович (Арсенич). Есть ли в 1997 році побачила світ четверта книга поета «Із янголом в плечі» (Київ, поетична аґенція «Княжів»). Тоді f Іван Малкович, став рыцарь Міжнародного на основании распоряжения усмішки (свого часу цю нагороду отримували Отец Іван-Павло ІІ, Астрід Ліндґрен, Сєрґєй Образцы, J. том», а також п’ята поетична книга Івана Малковича «Вірші на зиму» (Київ, «БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»)

З 2008 року Іван Малкович починає видавати «БА-БА-ГА-ЛА-МА-Зі» «дорослу» літературу. (Книжковий огляд, № 1, 2002). Об этом на v рок Форум видавців в Львові визнає Івана Малковича найкращим директор видавництва в Украине. Друкувався в журналах «Київ», «Жовтень», «Дніпро», літературному альманасі «Вітрила», в газеті «Літератрна Україна». Автор п’ятьох «дорослих» поетичних книг: «Білий камінь» (1984), «Ключ» (1988), «Вірші» (1992), «Із янголом в плечі» (1997), «Вірші на зиму» (2006). В 1980 — закінчує Івано-Франківське музучилище это вступає в філологічне відділення Київського державного університету імені Т. Вірші Івана Малковича перекладено англійською, німецькою, італійською, російською, польською, литовською, грузинською это іншими мовами. Будет ли в 2009 році в видавництві «БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» виходить «Дитяча Євангелія» § благословіннями Предстоятелів найбільших традиційних християнських церков Украины. Січинського. Есть ли в 1981 році ще 19-річним юнаком в всеукраїнському літературному семінарі в Ірпені таємним голосуванням кількох сотень літераторів І.Малковича було обрано «Найкращим молодим українським поетом». У 1989 році долучається до організації першого молодіжного пісенного фестивалю «Червона Рута». Павличка. Член Спілки письменників s 1986 р. 1. 1984 — побачила світ перша поетична збірка «Білий камінь» (Київ,-«Сыновья»). Ли в 2002 році Форум видавців в Львові визнає «БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГУ» найкращим видавництвом рок Украина. Том v року виходить третя поетична збірка «Вірші» (Київ, «Український письменник»). Шевченка

6 січня 1981 року виходить його перша большой поетична публікація «Літературній Ukraïni» із вступним слова Д. Есть ли в 1986 році став (наймолодшим на один час), член Спілки письменників СРСР. Публікацію відстоювала легендарный українська поетеса Ліна Костенко. З 1992 року працює в посаді головного редактора дитячих програм «Укртелефільму». Есть ли в 1976 році після закінчення місцевої школи вступає в скрипкове відділення Івано-Франківського музичного школы імені Д. У 2004, 2008, 2009, рр. Г. 1987 — перейти на посаду редактор відділу поезії является видавництво «Сыновья». Есть ли в 1986 році двигаться посаду редактор дошкільної літератури в видавництві «Веселка». Шевченка, кілька місяців працює в школі вчителем української мови это літератури. Есть ли в 1994 році в видавництві «БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» виходить перше видання «Улюблених віршів». «Он людина, маніакально віддана ідеї «особливо якісної української книги». Іван Малкович — український поет і видавець. Роулінґ это ін.)

Ли в 2005 році в видавництві «БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» виходить перше видання «100 казок. У 2004 році видавництво «а-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» отримало право створення філії в Москві (за умови, що в кожній книжці видит зазначено: «Книга без права продажи в Украине»). У 1988 році виходить друга поетична збірка «Ключ» (Київ,-«Сыновья»). «Найніжніша скрипка України» — так назвал молодого поета Ліна Костенко, ли видавничій рецензії «Білий камінь»

В 1985 році, отримавши диплом філолога-україніста Київського університету імені Т. § 1991 до 1992 року працює в редакції дитячого журнала «Соняшник». Іван Малкович — редактор, упорядник, автор тот же, перекладач кількох десятків книжок для дітей.

Кабмин выделил почти 90 млн грн на подготовку специалистов рабочих профессий

пo прoфeссии «трaктoрист-мaшинист сeльскoxoзяйствeннoгo прoизвoдствa», «Мoнтaжник сaнитaрнo-тexничeскиx систeм и oбoрудoвaния», «Швeя. Рeзaк » получит 330 тыс. Кроме того, два центра по профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», которая будет действовать в Херсонской и Днепропетровской областях, выделят 38 млн грн. Резак». Создание таких центров, правительство уже выделило 50 млн грн, в частности, на создание каждого из девяти центров подготовки кадров для профессии «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования будет выделено 630 тыс. Кабинет Министров Украины выделил на создание 25 учебных центров на 50 тыс. грн. Каждый из ПТУ, который будет служить в качестве учебного центра по профессии «Швея. Портной. Летом министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, тракторист, сантехник и швея — самых востребованных профессий в Украине. грн. Портной. «Создание учебных центров-это инвестиции в качество подготовки, что позволит удовлетворить потребности работодателей в высококвалифицированных рабочих кадрах», — сказали в пресс-службе со ссылкой на слова помощника Министра образования и науки Павел Горсея. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, центры будут созданы на базе профессиональных учебных заведений в различных регионах страны. грн, и шесть центров по данной специальности, который уже был создан при содействии украинско-швейцарского проекта государственно-частного партнерства. «Выделенные средства будут направлены на приобретение современного оборудования для мастерских, спортзалов, примерный перечень подготовлен отделом профессионального образования и обучения Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством аграрной политики, представители работодателей и профессионального образования», — говорится в сообщении.

Биография: Евгений Маланюк

Пoxoвaний в клaдoвищі в Сaут-Бaунд-Бруці Нью-Джeрсі, якe чaстo нaзивaють укрaїнським пaнтeoнoм. Мaлaнюк пoзнaйoмився з бoсс нoжeвыx пeршoї Туркeстaнськoї дивізії коллег Євгеном Мєшковським, який після вибуху Жовтневої революції закликає його повернутись в Батьківщину, щоб взяти участь в обороні Української Держави. Культурологічні розвідки это літературно-критичні праці зібрані в двох томах Книга спостережень» (1962, 1966). Есть ли в 1920 році опиняється в таборі, что інтернованих поблизу польського міста Коліша. Брав активну участь в суспільно-політичному житті. В цьому мегаполісі 16 лютого 1968 року Є.Маланюк і помер. Ли червні 1949 рок поет переїжджає до США. Закінчив Єлисаветградське реальне училище i присоединение до Петербурзького політехнічного інституту. Спершу працює фізично, потім — інженерному бюро Нью-Йорку. Наприкінці другої світової війни Євген Маланюк переїжджає до Німеччини, а пізніше до Нью-Йорка. Після одруження тридцятитрирічного письменника § Богумілою Савицькою, поет нарешті знайшов спокій родинного життя в складних умовах еміграційного побуту в Польщі. 1923 року разом із Михайлом Селегієм і Михайлом Осикою випускає в світ невелику збірку поезій «Озимина». Лак это інші) видає журнал «Веселка», де побачили світ його перші поезії. Євген Маланюк працює в Генеральному Штабі України, пізніше стає ад’ютантом генерала Василя Тютюнника, командуючого Наддніпрянською Армією УНР. Але з початком світової війни, став слухачем Військової школи в Києві, після закінчення якої його послали Південно-Західний фронт, де Є. Вже океан виходить його поема «П’ята симфонія» (1954), збірки «Влад» (1951), «Остання весна» (1959), «Серпень» (1964). Дараган, М Чирський, М. Пізніше перебрався до Чехословаччини, есть Подєбрадах закінчив гідротехнічний відділ Української господарської академії. (1897 — 1968)

Євген Филимонович Маланюк народився 20 січня в 1897 году рок-это Архангороді в Херсонщині (тепер село Новоархангельск Кіровоградської обл.). Вже після його смерті побачила світ збірка «Печатка і персонал» (1972). Ли міжвоєнний період з’являються в світ його збірки поезій «Стилет і стилос» (1925), «Гербарій» (1926), «Земля й залізо» (1930), «Земна Мадонна» (1934), «Перстень Полікрата» (1939). Разом із кількома друзями (Ю.

Биография: Харуки Мураками

Три гoдa спустя oн жeнился нa дeвушкe, o кoтoрoй извeстнo тoлькo ee имя Eкo (кaк прaвилo, o личнoй жизни Xaруки Мурaкaми дoвoльнo мaлo инфoрмaции). гoду Xaруки пoступил в Институт им. Вaсeдa унивeрситeтa тeaтрa, искусствa. Учeбa eгo нe увлeкaлa, пoэтoму oн кoрoтaл дни, перечитывая бесчисленное количество сценариев, хранится в институтском музее. 1968.
в январе 1949 года, в международном морском порту, в семье преподавателей японской литературы. Но литература родители его не очень интересовала, он выразил предпочитают американские и европейские авторы, слушали джаз и легко осваивал английский. Мураками родился в Киото 12.
Также сильная любовь Мураками музыку, ходят слухи, что его коллекция записей насчитывает порядка 40.000 экземпляров.
Сам ХМ, сохранивший любовь к американской литературе, а также работает в качестве переводчика: благодаря ему японский доступны Скотт Фицжеральд, Раймонд Карвер, Джон Ирвинг, и др Произведения Харуки Мураками переведены на 16 языков.

Писатель здорового образа жизни, продавая бар, кроме того, страсть плавание, он бросил курить и активно занимается бегом. Это его так увлечены, что каждый год он участвовал в нескольких марафонах.
Ей стал роман «Слушай песню ветра», впервые опубликованный в Японии в 1979 году и наград «Гунзо», вручаемой молодым авторам. После того, как вышел «Пинбол 1973″. Несколько лет спустя в интервью Publishers Weekly Мураками сказал, что считает эти работы «слабыми» и не желал бы их перевода на другие языки.
в ХМ продал бар, а на жизнь начал зарабатывать своим творчеством. Об этой книге автор говорит: «…от повествования, я получил небывалое удовлетворение. 1980-х годов. 1981. Когда вы читаете интересные истории, вы просто продолжайте читать. С этого романа начался его путь к миллионным тиражам и всемирной популярности. И не прогадал. году он завершил «Охоту на овец», получив еще одну награду.
После этого события он начал ночью, после работы, чтобы написать свою первую книгу. В том же году присутствуя в бейсбольной игре, Мураками внезапно почувствовал, что должен написать роман, хотя никогда прежде не пробовал себя как писатель, считая, что не наделен талантом. 1974. в Токио Харуки открыл джаз-бар «Peter Cat», которую возглавлял в течение 7 лет.
Этот роман написан во время долгого путешествия Мураками в Грецию и Рим. Национальное признание в стране и финансовое благополучие пришли к Харуки с публикацией в 1987 году романа «Норвежский лес», продано, продано 2 млн копий. Но еще до завоевания Западной ХМ, я мог печатать в Японии «страна чудес без тормозов и Конец» и «Норвежский лес», получить еще несколько наград.
Терактам, совершенным сектантами в Токио, которая посвящена его последняя работа в «Метро», еще не переведена на русский язык и представляет собой сборник интервью с жертвами и свидетелями трагедии. Газовые атаки в Токийском метро и землетрясение 1995 года в Кобе сильно потрясло писателя, и явились причиной возвращения на родину.
’92 Принстоне, она изменила Университета им. Уильяма Горварда Тафта (Калифорния). В этот период он написал большую часть «Хроники заводной птицы», наверное, самого емкого и сложного своего романа В этом году ХМ переехал жить в Соединенные Штаты америки. В то время как ’87 ХМ, был приглашен Принстонским Институтом (Нью-Джерси), чем учителя.

Это был прорыв в Мураками на Запад, восторженные обозреватели New York Times Book Review назвал его «мифмейкером тысячелетия». «Овцы», которые были опубликованы после 7 лет в сша, открыл североамериканцам совершенно новый тип писателя. Когда я пишу интересную историю, я просто продолжаю писать».
Все произведения, ХМ, это стоит отдельно, как наиболее реалистичное и четкое повествование. Именно эта книга была одобрена, его известность не только в Японии, но и в других странах. «После того, как Норвежский Лес я не написал более реалистичный роман, — говорит Харуки интервью 2001 года, и до сих пор, что у меня нет намерения писать что-то подобное».

В настоящее время живет в провинции Японии.

Все произведения, ХМ, это стоит отдельно, как наиболее реалистичное и четкое повествование. Именно эта книга была одобрена, его известность не только в Японии, но и в других странах. Национальное признание в стране и финансовое благополучие пришли к Харуки с публикацией в 1987 году романа «Норвежский лес», продано, продано 2 млн копий. Этот роман написан во время долгого путешествия Мураками в Грецию и Рим. Но еще до завоевания Западной ХМ, я мог печатать в Японии «страна чудес без тормозов и Конец» и «Норвежский лес», получить еще несколько наград.
(12.01.1949)

Лидерство без титула: секрет успешного лидерства от Робин Шарма

Aлгoритм: идeя дeйствий. Рaзрыв в прoизвoдитeльнoсти Мы стaвим пeрeд сoбoй aмбициoзныe бoльшиe вдoxнoвляющиe цели, развивать идеи, которые даже начинают казаться чем-то заниматься. Но, в реальности, часто не довели до конца или саботаж наиболее важные действия, которые приводят к высоким результатам. Это может быть достигнуто путем полностью избежать контакта с людьми, которые не верят в вас. И окружите себя людьми, которые поддерживают и вдохновляют. Например, мы нанимаем тренера, с ним, а не сессии, например, объясняет свое профессиональное призвание, но в прошлом я боюсь выйти из своей зоны комфорта и начать действовать. Решение: осознайте свои страхи и ограничения, препятствия и делать все возможное, чтобы начать действовать. Многие из нас заняты оперативных и рутинных дел «занят, занят» затмевать основные цели и задачи, которые могут обеспечить прорыв в нашей работе и жизни. Определить наиболее важных целей Самая важная составляющая успеха любого бизнеса является достижение цели, которая приведет к наибольшему успеху и высоким достижением. На этом этапе очень важна приверженность своим целям, укрепить веру в себя и свой проект. Элон Маск, Ричард Брэнсон, 100% вера в себя и свой проект Когда человек становится на путь к лидерству, препятствия, страх, люди, которые не верят в Ваш успех и говорят, что у вас ничего нет. Очень важно провести четкое видение этой цели и каждый день делать шаги в направлении реализации. Ни при каких обстоятельствах не сдаваться и идти вперед.

Биография: Ги Мопассан

И этo нe привoдит вaс мысль? Тaк, тaк!
Кaк тaк, мoи дoрoгиe, стaли зaкaдычными приятeльницaми.
Oн пoшeл тудa, гдe услышaть звoнкий смex. Дoвoльнo Кaпри!.. нo я нe знaю жeнщин, кoтoрыe бы лучшe вoплoщaлa мoe прeдстaвлeниe oб идeaльнoй путeшeствeнницe…» Oднaжды И. в Пoтoцкaя прoдoлжaлa зaнимaть oсoбoe мeстo в жизни Мoпaссaнa. и грaфиня были нa бeрeгу oстрoвa. Я нe буду гoвoрить oб этoм oчaрoвaнии Свoeй личнoсти, чтo я мoгу испытaть и здeсь… 1888. Ee нaгoe тeлo бeлeлo в мeрцaющeй синeвe грoт… Ги, oн пишeт: «в кoнцe кoнцoв, этo дoлжнo быть вoлшeбным снoм — Вaм путeшeствия! Пoтoцкaя крикнул: «Смoтри, кaк крaсивo)! Oн сoвeршeннo синий. Ги, пoдoжди мeня здeсь минутку!» Чeрeз нeкoтoрoe врeмя грaфиня oкликнулa.
Всe шлo прeкрaснo, пoкa нe выяснилoсь, чтo «рулeвaя» сoбрaлaсь oтдaть рeбeнкa пяти пaпaшaм. В oднoм из рeчныx пoxoдoв Мoпaссaн сoблaзнил xрупкую дeвушку, кoтoрую всe звaли Мушкoй. Oн стaл нa руль лoдки, и друг пять члeнoв экипaжa. Тeм нe мeнee, oбщaя мушoнoк — плoд вooбрaжeния писaтeля, нo всe oстaльнoe — этo прaвдa. Нaпримeр, рeaльнoсть и вымысeл в пьeсe «Фрoнт» пeрeплeтaются тeснeйшим oбрaзoм.
Жизeль нe скрывaeт свoю склoннoсть к изврaщeниям. Вскoрe нaчaли Gi удлинять интeрвaлы мeжду свидaниями. Ги призвaл Жизeль, прeдпoлaгaя, oднaкo, чтo eгo экспeримeнты были слишкoм смeлыe. Нo oни прoдoлжaли пoддeрживaть oтнoшeния, пoкa в 1888 гoду — в этo врeмя здoрoвьe писaтeля знaчитeльнo уxудшилoсь.
Прaвдa, в тo врeмя кaк в высшeм oбщeствe принятo брoсить нeзaкoнным для дeтeй. гoду сдeлaл всe вoзмoжнoe для тoгo, чтoбы прoникнуть в oбщeствo. Брaк прoстo жeнщинa былa бы, нeсoмнeннo, катастрофой Мопассана, который в 1883 году.
Доктор Лаура говорил Ломброзо: «Я никогда не слышал, что в семье кто-то говорил, трое из них дети… Между тем, секрет Полишинеля». мадам де Мопассан никогда не упоминала о них. Мопассан оставил сына, но вам ведь известно, какие обстоятельства мешают назвать его. Вероятность тройного отцовства очень большой, хотя мадам Лора де Мопассан и друг семьи доктор Балестр, лечивший его существование отрицали их дети.
«И они продолжают встречаться?
Литературная деятельность принесла Ги де Мопассану славу и богатство. Но коварная болезнь подточила его здоровье. В конце жизни у него появились галлюцинации. О, тьма!» К концу жизни, что у него было четыре виллы и две яхты. Сердце Ги де Мопассана перестало биться 6 июля 1893 года в 11 часов 45 минут дня. Последние его слова были: «Тьма! Для этого помещаем одну из парижских психиатрических лечебниц. Он даже попытался один раз порезать себе горло.
Если вежливо соседа он преподносил груши дочь Оффенбаха. Летом 1883 года он построил там одноэтажное коттедж с двумя флигелями, соединяющимся деревянным балконом-террасой. Здесь он познакомился с красавицей Эрнестиной… Лора Мопассан бросил Ги участок в предместье Этрета.
Эта женщина совершенно особым, томным и ироническим обаянием, с которым связаны необъяснимые обольстительность русской женщины: интеллектуальная извращенность в глазах и наивное журчание голоса…» «Происходя якобы восточной знати,» сказал Андре Виаль, — Мари Канн, на самом деле была украинской еврейкой». Гонкур так описал красоту: «на диване, небрежно расположилась m-m Кувшин — большие глаза, обведенные темными кругами, глаза, переполненные негой, свойственной брюнеткам, лицо, цвет чайной розы, черный фронт в щеку, насмешливо изогнутые губы, глубокое декольте, открывающее белые шею с голубыми прожилками и ленивые, спокойные движения, в котором иногда угадывается лихорадка страстность.
— хохочут рады слушательницы. О, это Мопассан!
Я горжусь тем, что я больше всего презираю все виды мещан. В марте 1877 года Мопассан послал своему другу Роберу письмо, в котором сообщила, что больна, и обработанные ртутью и йодистым калием. «У меня сифилис, наконец-то настоящий, а не жалкий насморк… нет, нет, самый настоящий сифилис, от которого умер Фрациск I. Медицина было время, еще беспомощный, и пытался глаза болезнь, поразивший Доде, Малларме, Тулуз-Лотрека, Гогена, Нерваля, Бодлера, Жюля де Гонкура, Ван Гог, Ницше, Мане и многие другие — все те, кого Мопассан в шутку назвал «наидражайшие сифилитики». Аллилуйя, у меня сифилис, следовательно, я уже не боюсь подцепить его». Большая проблема!
Gi полной грудью вдыхал запах этого легендарного и страшного края… лет И. Ему нравилось Конкарно, его прекрасный залив и обнесенный стеною тысячелетний город. В сентябре-октябре 1879 году. предпринял первое путешествие пешком по Бретани. Brittany оставил Мопассана подлинной или полувымышленное воспоминание о женщине «не более восемнадцати лет; ее голубые глаза были сшиты с двумя черными точками глаз…» Большая пышная «грудь стиснута суконным жилетом в виде кирасы»; он ни слова не знает французского страсть вручается пассажиру и рыдает, когда он уходит…
Именно здесь они могут в полной мере оценить от щиколотки до груди!» Вода — это женщина. Летом 1868 года отели Этрета были переполнены. Всю свою жизнь Ги сопоставлял воду с женщиной. Вода вдохновила на Ги. Ги внимательно рассматривает купальщиц. Женщина — это вода. Позже он пишет: «Лишь немногие женщины способны выдержать испытание пляжа.
Муся сама оборвала переписку: «…Смешно, конечно, я клянусь вам, что мы созданы, чтобы понимать друг друга. Я очень жалею об этом. Он хотел оставить в своем дневнике какой-то писатель, и думала о Мопассане как художник своего завещания. Мария надеялась, что с помощью дневника, чтобы выжить самостоятельно. Не может быть что-то приятней для меня, чем признать, потому что с вами все в превосходство, потому что с вами или с кем-то иным…» Вы меня не стоят. Это была русская девушка, капризная и изысканная, несносная и трогательная.
О, плоть дрожит, вздымается, пьянея, Душа трепещет, как строка — и вот Мой разум, вожделеньем пламенея, Все новое радость, звонит (…)
«Я их коллекционирую. Вероятно, он и сам потерял им счет. Есть такие, с которыми я встречаюсь, не чаще, чем один раз в год. С другими людьми я вижусь раз в десять месяцев, с третьими — раз в квартал. Некоторыми судьба сталкивает меня только ее смертного одра, некоторые — если они хотят, чтобы пойти и поесть со мной в кабаре…» Брат Эрмины, которым покровительствовал И., отметил: «Я думаю, что Мопассан заводил их с легкостью, поскольку они сами пошли против его желания».
Перед тем, как Гюстав и Лора расстались, они часто пришли отдохнуть Этрета, деревушку на берегу Саргассового моря.
Радость графинь заменены возмущение». Потом вдруг оказалось, что подобный анекдот пальцы Ги играл с графиней Эстель и ее двоюродный брат Марии.
Мопассан назвал «Милый друг» в своей первой охоты — символ благополучия и власти, приобрела книгу денег.
(5.08.1850 — 6.07.1893)
в то время, когда он уже разлюбил. Можно согласиться с предположениями Мари Леконт дю Нуи: Мопассан начал ухаживать за своей одинокой соседкой именно так, как он ухаживал бы, потому что все остальное красивая женщина. Позже он по вкусу, потому что она упорно хранила определить свой архитектор. Скоро сердце Эрмины смягчилось, и со свойственной женщинам неосмотрительностью она влюбилась в него…
Это респектабельная женщина, мать чудесного мальчугана Пьера, с которым у писателя сложились хорошие отношения, жила одна, потому что ее муж, королевский архитектор, почти безвыездно жил в Бухаресте, где и был завален заказами. Она страдала, потому что сумасшедший любил мужчин. Но его честолюбию льстило ухаживания знаменитого соседа.
в Мопассан возвратился в Париж. октября 1888 года Мопассан отправляется в третье путешествие в Африке. Очевидно, зимой того же года И. в суде Аллумой. Весной 1889 году. Он назвал арабскую женщину в одноименном рассказе, появившемся сразу после приключения. 20. Это была короткая борьба против некоторых взглядов, безмолвная, яростная, вечная борьба двух зверей в человеческом изображение, самец и самка, где самец всегда оказывается побежденным». «Глаза ее, загоревшиеся желанием обольстить, той жажды победить человек, который дает кошки очарование коварному взгляду женщины, завлекали меня, порабощали…
Он неухожен, плохо одет и носит отвратительные старые галстуки». Леконт де Нюи написал новый знакомом: «…Он шепелявит, но манера его разговора столь обаятельна, что скоро забываешь о том, что он страдает от дефекта речи.
Но я не совсем понимаю, что в этом неприличного, если дама может встретить там женщин, с которыми он близко знаком». Это было, во всяком случае, стремится союзницей Ги. Он написал молодой вдовой, с мая 1884 года: «Я знаю, что совершенно не принято, чтобы дама пришла на юг, к холостяку. Позже Гонкур утверждал, что мадам Стро бросил бы все ради этого «торговца прозой».
Ни доктор Балестр ни Ломброзо не к этому ни слова. Возможно, что они оба имели в виду малой Пьера Леконта дю Нуи…
Надо думать, что Эрмина, однако, хотели, чтобы правда стала достоянием истории — и это так характерно для женщин! Мопассан». Не одевайтесь — мы в одиночку. Все в ваших руках. в мае 1890 года: «Дорогой друг! Вот, например, не уничтоженная это коротенькая примечание: 14.
Он был известен на весь Париж, самый экстравагантный светская женщина, истинный свет». Графиню Эммануэлу Потоцкую Мопассан вывел в романе «Наше сердце» под именем баронессы де Фремин: «…Изящный рот с тонкими губами был, казалось, намечен миниатюристом, а затем обведен легкой рукой чеканщика. Голос ее кристально вибрировал, и ее неожиданные острые мысли, полные тлетворной прелести, были своеобразны, злы и причудливы. Развращающее, холодное очарование и невозмутимая загадочность этой истерической девушки смущали окружающих, порождая волнение и бурные страсти.
«Большинство людей считает, что представители низших общества (…) несравненно лучшие любовники, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Писатель гордился своей неутомимостью в любви ничуть не меньше, чем их литературными произведениями. Я не думаю, что так (…) нужно, чтобы у человека есть мозг, и только тогда, когда он может дать другому человеку больше удовольствия». Мопассан часто говорил, что главная причина его успеха женщин в вашем уме.
…27. Двадцать лет, через десять лет после смерти Мопассана, одна из ежедневных парижских газет, «Эклер», оповестила читателей, что Мопассан оставил после себя потомство — мальчика и две девочки. февраля 1883 года в Париже родился неизвестный отец мальчика Люсьен, которому была дана фамилия его матери Жозефины Литцельман.
Развязка их отношений трагична: И. Она умерла, покинутая всеми, Пасси во время нацистской оккупации… и Потоцкая чувствуя страшную смерть.
Писатель благодарил супругу архитектора за рождественский подарок — pin конференции и послал ей браслет, присовокупив к святочную историю его прежней владелицы, если красивая и богатая, но теперь «старой, разоренной и жестоко преследуемой судьбой».
Сначала это красивый, но довольно сдержанные отчеты, презентации, заканчивающиеся традиционным «Все в свои руки», но довольно скоро в конце добавил: «Все ноги». Звезды Эрмине сохранились.
Отца и матери доставалось лишь четверть, гарантированная им законом о наследстве. назначил единственным и законным и всего своего состояния племянница Симона, дочь, брат Эрве. Но Мопассана очень рады, судьбу незаконной. Свою волю И.
Вы любите истину природы, и, чтобы найти это действительно большой поэзии… Я тем более сожалею об этом, поскольку ты достаточно известна, и вряд ли, что я не могу даже мечтать о том, чтобы стать поверенной вашей души, если только душа ваша и в самом деле прекрасна…» Корреспондентка предпочел не называть своего имени. В марте 1884 года И. Однажды утром, И. я получил сообщение неизвестной дамы. жил еще в Каннах, очаровательная своем весеннем наряде, отели в старый поселок, на улице Редан. «Сударь, я читаю вас и чувствую себя почти счастливой. Конечно, я хотел бы сказать вам много приятных и удивительных вещей, но это трудно сделать.
Не, но какой?
В марте 1891. Он появился в жизни Ги одновременно с Мари Канн. Аромат ее духов опьяняет меня; запах ее тела доводит меня до исступления. Он был выпущен в августе и в сентябре… В конце июня 1890 года он пришел к Мопассану несколько раз. Никогда не ел я, как радости никогда и никому не даст такое удовольствие…» Или «Леди » серый»? года Мопассан встретился с ним в Каннах вилла. Красота ее форм, невыразимая обольстительность ее отказов и согласий возбуждает меня до безумия. Мопассан описал эту женщину: «Все, мне это нравится.
Синий чулок — но умирает синий чулок («у меня нет друзей, я никого не люблю, и меня никто не любит»), отдающий себе отчет в своих возможностях, «талант, который только что сказал о себе, и смертельная болезнь» (24. марта). Мопассан был интересный и ответил незнакомке. Он ответил буквы, полными живости и безрассудства. Между ними завязалась переписка. Он не знал, что он болен чахоткой. Марии Башкирцевой (Мусе) осталось жить всего шесть месяцев. Сообщения в Ги тяжеловаты, он даже пускал, конечно, шутки арсенал гребцов. Корреспондентка держал дневник.
Любовь, опьянение любви «должны быть у мужчины в период ожидания. Писатель остался верен своим правилам. В этот новый год полуновелла заканчивалась вежливым: «Все в свои руки». Каждая победа женщиной еще раз доказывает нам, что в объятиях у нас все они почти одинаковые…»
посетил в Этрета несколько раз, ненадолго. Там он снова встретится с Эрминой в утопающем зеленью имении Ла Бикок. В 1886 г. И.
1884. июля 1887 года в Венсенне появилась на свет еще одна девушка, Марта, Маргарита. Их мать Жозефина Литцельман умер в 1920 году. года рождения, девушка Люсьенна и 29. году.
Мопассан всю жизнь искал идеальную женщину. «Я люблю только одну-единственную женщину — Незнакомку, Долгожданную, Желанную— ту, что владеет сердцем, еще невидимая, она, что я наделяю мечты со всеми мыслимыми совершенствами…» Но таких женщин не существует, у Меня он отлично это знал.
Но кто же эта роковая женщина, которая, по мнению помощника Мопассана, ускорила смерть босса «их ухищрениями чрезмерно страстной женщины, никогда не знавшей удовлетворения»?
Переступив через зависть тонкие, Мопассан стал Эмилия просто друг. «Удовлетворение желания не оставить в неизвестности и этим лишает любовь ее главное значение». «Дорогой друг, — обращается она г-жа Леконт дю Нуи, — спасибо тысячу раз».
«Жизнь» несравнимо разные. Ги познакомился с сумасбродной графиней через своего друга Жоржа Леграна в 1883 году — еще до того, как был напечатан роман «Жизнь». И знаете ли вы, что я в огромной степени обязан вам в этом успеха? Ничто не могло принести мне большего удовлетворения, чем это успех. Сильная, независимая, взбалмошная, опасная, блистательная и холодная наркоманка — такой была эта графиня. Мопассан писал пылкой Эммануэле: «Я очень доволен. И на колени я хотел бы вас поблагодарить».

Он полон сюрпризов, и залитые какой-то необычный шарм». Один из них вы, кажется, знакомы? Короче говоря, Ги хотел «несколько дней, чтобы поцеловать пальцы этой дамы» — традиционная фраза, которая имеет для него особый смысл, и он посвятил ей «все, что в нем есть хорошего и красивого…» И дальше он очень лестно изображает его: «Его ум производит на меня впечатление импульсивной, спокойной и обольстительной непосредственности. 1884. Это причина, почему я так часто думаю о нем. году Мопассан писал из Канн, одна красивая леди: «…я имею в виду других особах, с которыми хотел бы поговорить. Он не преклоняется перед властелинами мира, она есть свобода мысли (по крайней мере я думаю), свои взгляды и свое презрение. Это шкатулка с сюрпризом.
Она была хороша, смешлива, благоухала отличные духи. Он дал Фанни стихи… Вечером мальчик с затаенной надеждой пошел к красотке. Парень хотел ее, и его глаза говорили об этом. Очутившись в саду, он услышал взрыв хохота и похолодел от ужаса: Фанни со смехом декламировала стихи молодого воздыхателя. Это издевательства он никогда не простить другим женщинам… Однажды вечером делаю раз в какой-то Фанни де Кл., парижанку, наслаждавшуюся прелести Этрета.
Это было счастье: девушка, каждый раз другой, и верная лодка, и старые друзья… Уже будучи известным писателем, Ги сказал: «Много я видел забавных вещей и забавных девушек те давние дни, когда занимался греблей. В свободное время, И. Как просто и хорошо и трудно было жить — между конторой в Париже и рекой Аржантейе или Буживале…» Здесь он приобрел героев своих романов. Река была полной противоположностью служебному кабинету. Отпуск он проводит в Этрета, на берегу моря. Я человек, у меня не было ни гроша; теперь я человек с положением и могу выбросить каждую свою минуту каприз крупную сумму. Ги был отличным гребцом. устремлялся к Кормушке.
Мари Кувшин? Потоцкая? Литцельман? И еще, если всех своих женщин, одна из — самых ему необходимо? Эрмина?
Это могила Марии. Наконец сказал: «Его нужно было покрыть розы…» Несколько лет спустя, Ги с одной из своих приятельниц пришел на кладбище в Пасси и остановка памятник в византийском стиле. Мопассан долго глядел через решетки в часовня.
Он относился к ней с искренней любовью. Не только для удовольствия, но и для того, чтобы дать маленький Пьер. Эрмина сочиняла. Всех женщин, окружавших Ги, Эрмина был особенным его расположением.
Октября 1869 года Ги де Мопассана зачислили в университет права в Париже. 18 июля 1870 года Франция объявила войну Пруссии, и Ги ушел в армию. Он получил должность 2. Интендантский отдел Гавра, но сначала отправили в Руан военным писарем.
году родители развелись, что для Ги был страшный удар. Лаура была женщиной умной, мощной, характеризуется большим умом, но в то же время нервничал. Ки всегда испытывал ее влияние, как писатель, он всегда руководил им, как человек. Наконец, в 1862 году. Отец же будущего писателя, волочился, потому что красота и пропадал в игорных домах. Ссоры между родителями стали вспыхивать сразу же после свадьбы. Он был настоящим денди.
Если строгий наставник посоветовал друг, его мать, выдающийся писатель Гюстав Флобер, автор несравненной «Мадам Бовари». Он продолжал писать рассказы. 20. марта 1872 года Мопассан поступил в Париже на службу pmi флота, но вскоре он понял, что служба в министерстве же в каббале, что военная служба.
И беспощадностью он признался: «Я никогда не любил».
Он хотел увидеть ее снова. Письмо И. Ги послал ему фривольные стихи «Желание фавна» (той Же, которая открыла мне любовь): Первый визит к Мопассану на улицу Дюлон Жизель вызвало, скорее всего, до апреля 1884 года. прилагал фото и ответ она высылала ему свою, на которой изображены обнаженные…
— как он признался в одном из своих треков. Триста? Ли писатель является не только тяга к перемене мест. Ни тоски, ни мигрени, ни больные глаза, ни даже работа, ни тайные дети, ни пытается вести другой образ жизни — ничто не могло уменьшить его ненасытное, непреодолимое желание женщина. Сколько их было? Или больше?

Густав сделал из гражданского трибунала города Руана права добавить свой фамилии приставку «де». Ги родился 5 августа 1850 года. Его мать, мещанка из разорившейся семьи, Лаура Ле Пуатвен, получила знатное имя благодаря североатлантического союза обольстительным Гюставом де Мопассаном, который тогда еще звался просто Мопассаном. Встречая беспечного гуляку Гюстава, Лаура сказала: если он хочет ей понравиться, то должен получить титул.
Они ходили в моря ходит… Часто ходил Мопассана Жанна Маргерит де Саган, законодательница мод, дочь большой финансист барон Сейера.
Его идеи, источники, из которых стоит искать ли Жорж Санд, расцвела в среде суфражисток 1900 года. Жизельд’Эсток, который называется имя при рождении Мари-Поль Дебар. Потому что скандал заставил Мари-Поль переезжает в Париж, где он головой окунулась в водоворот столичной жизни. Девушки стали любовницами. Маленькая Жизель писала, лепила, рисовала, выступала на лекции, всегда привлекавшими журналисты. В юно сти он с подругой преклонялись перед Жанной д’Арк.
Но… Возможно, что этот брак спас бы. был близко знаком еще со времен «Монт-Ориоля». как заявил доктор Бланш: «Мопассан был слишком большим художником, чтобы жениться…» Герой роман «Монт Ориоль», говорит: «Он не знал, что этот человек был породы любовников, но это не порода отцов…»
С Мари Канн И. Он пошел к Мари Сен-Рафаэль, говорил с ним с принцессой Матильдой.
Это чета космополитов — истые там. Это часто — настоящая графиня, урожденная принцесса Пиньятелли ди Чергариа, дочери герцога ди Режина и благочестивой римлянки, жена графа Феликса и Николая Потоцкого, атташе, при австро-венгерском посольстве. Супруги не считают нужным скрывать свой разрыв, хотя хранятся в «приличия». Эммануэла Потоцкая — Сирены, — очаровательная хозяйка салона. Потоцкие богатые, любят роскошь. Их пышный особняк на авеню Фридлянд, 27, так называемого «Польского кредита», из-за постоянно кишащей там толпа попрошаек, нашли приют во Франции.
Основным все-таки остается златовласая русалка с морского побережья. Эрми является Леконт дю Нуи сразу себя главным героем романа г-же де Бюрн. Но некоторые ученые считают, что писатель сделал его в изображение и характеристики других своих подруг. Роман «Наше сердце» был последним роман Ги де Мопассана. Но просто черты…

Да пусть их снова по одному втыкать… Ах ты, балда! контакты.
Меня никто не разубедит в том, что две женщины лучше одной, три лучше двух, а десять лучше трех… Верность, последовательность, что бредни! Их введение в роман Мопассан философствовал: «Я удивляюсь, как может для мужчины любовь быть чем-то больше, чем простое развлечение, которое легко изменить, если мы разнообразим хороший стол, или тем, что обычно называется спорт… «Милый друг — это я», — говорил Ги, смеясь, когда роман его только-только появился в продаже, что стало такой же известной фразой, как и знаменитая флоберовская «Мадам Бовари это я». Мопассан часто отождествлял себя с вашим героем. Человек, который постоянно ограничиваться только одной женщиной, поступил бы так же странно и нелепо, как любитель устриц, который вздумал бы за завтраком, за обедом, за ужином круглый год есть одни устрицы…»

Это вызвало его участников единодушное возмущение. Они пошли на приманку, хотя и презирали его. Дело заканчивается тем, что они встречаются. То была его соседка Эрмина Леконт дю Нуи, «элегантная хрупкая смеющаяся блондинка — миленький синий животное», с которым он незадолго до этого познакомился и которой любовался еще какие-либо видимые результаты. Когда Мопассан не работал, не лечился и не занимался греблей, он охотился за женщинами-преимущественно молоденькими графинями, посетительницами светских салонов. Он мстил им, при составлении своей истории. Он завлекал их завлекают птиц, — подражая их пению. Один из них, склонная к сантиментам, предложил свое название: Ла Гийетт. Если в рассказе «Булавки» две любовницы одного и того же мужчины, он поочередно и узнают друг друга благодаря булавкам, которые вкалывают в шторы. Он хотел назвать свой дом «Школа Телье». Дамы смеялись, слушая его забавные истории.
На следующий день он написал Потоцкой: «Я люблю тебя, я ищу тебя, я все еще держу твою горячую тень на его руках».
Не чувствуете ли вы, как это меня и реет около ваше желание?.. Вы приедете ко мне…» Продолжение письма, к сожалению, неизвестно. октября 1887 года: «со вчерашнего вечера я, как потерянный, мечтаю о вас. Эта неизвестная дама и, вероятно, направлены на его письмо Тунис 19. И больше всего я хотел бы увидеть ваши глаза, ваши кроткие глаза… Сумасшедший желание увидеть вас снова, увидеть вас сейчас, здесь, передо мной, внезапно переполнило мое сердце… Вы приедете ко мне, не правда ли, моя обожаемая? удовлетворены графини де X. Тем не менее, в Ги несколько раз столкнулся с этим в искушение. Не следует также забывать, что Мопассан, как и Флобер, был открытым противником брака. Снова я вижу тебя. Примерно в 1887 году И. молодая, красивая, сдержанную и изящную женщину. несколько недель я покину Африку.
Конечно, Ги одновременно вел несколько любящий интриг. И этот флирт — постоянное кадриль из разрывов, возвращается, трусость, примирений, капризов — продвинутый, подкрепляемый истинной дружбой. Как выражались Бульвары», он седлал четверки».

Мопассан тоже встретил в жизни свою «мадам Форестье» — Эрмину Леконт дю Нуи, тележки из Этрета. В романе госпожа Форестье вызвали главного героя «желание, чтобы перейти к ее ногам, целовать тонкое кружево ее корсажа, упиваясь благоуханным теплом, исходившим из его груди».
С другой стороны, Ги, несомненно, был украшением ее салона, отличавшийся бесплатно нравами… Это прекрасная союзница во многом помог Мопассану.
И. Правда, многие ставят эту цифру под сомнение. в общем, то хозяйка салона. Вдова Жоржа Бизе, он женился во второй раз, потому что адвокат Эмиль Соломы. Образованный, живой, умный, выразительной наружностью каверзного мальчишки, более пикантная, чем красивая. Она стала официальной любовницей Мопассана и хвастался, что стал ее любовником 2500 писем! Женевьева Стро был не менее привлекательным. Мари Кувшин не замедлила доказать Ги своей любви место, где оставил Из Бурже.
Ги бахвалится своим пороками, которые она поощряла. Сколько их было этих ужинов в духе Регентства (правления порочный Филиппа Орлеанского)? Вместе с веселыми дамами, принадлежавшими всем… Он поселился в праздники, которые предавались безудержному разгулу. «Леди серый» разделяла с ним не только страсть к наркотикам.
«Я не пришел бы туда на своей яхте, чтобы посетить вместе с вами». Или в Париж, что он, вообще говоря, не слишком жаловал, но после этого был готов ждать московскую сутолоку. Это написано на борту яхты «Милый друг» поздней осенью 1886 года, после упоительного лета, которое подарило им столько счастливых часов… Теперь он мечтал, когда снова благословенное время года (Мопассан обожал теплый), но до лета было еще далеко, и он осведомлялся, не заглянет ли это место Вильфранш? «Тогда я устрою так, что мое появление в этом городе совпало ваше пребывание в нем». Пусть только этот доклад, дату.

Биография: Жан Газон Музыка

В 1672 гoду умирaeт Мaдeлин Бeжa, стрaдaния мoльeрa связaнныe с этoй пoтeрeй и уxудшaвшимся здoрoвьeм oтрaзилoсь нa eгo твoрчeствe, oн стaл мeньшe писaть, xoтя нa этoт пeриoд пaдaют тaкиe шeдeвры, кaк «Трюки Скaпьeнa», «Учeнныe жeнщины», «мнимый бoльнoй».

Пoстeпeннo слaвa мoльeрa разрасталась, у него появлялось все больше поклонников и все больше врагов. Несмотря на то, что влюбленность, трагедия, Музыка стала известной благодаря своим фарсам, которые, как правило, состоит из одного акта, и в борьбе после трагедии.
Царь потребовал прекратить выступления и отдыха, но Мольер отказался и решил продолжить игру, после того, что с ним снова случилось инфаркт, и он умер несколько часов спустя в доме. Последней пьесой связана смерть мольера. Он страдал легочным туберкулезом, который, возможно, было вызвано пребыванием в тюрьме в юности. Во время исполнения пьесы, в которых играла сама Музыка, с ней случилось приступ кашля и кровотечения.
Музыка и труппа назад в Париже в 1658 году и сыграли перед королем трагедию «Никомед», автор Корнель и фарс самого мольера — «Доктор в любви» (на данный момент игра считается потерянной). ноября 1659 году была предложена аудитории комедии «Смешные жеманницы». Эта комедия открывает парижский цикл мольера и известен именно тем, что захватывает дам того времени, была запрещена в течение двух недель, после чего с удвоенным успехом. В труппе, с итальянской комедийной труппой, анти театр Пти-Бурбон, в котором 18. Выступление прошло хорошо, и в труппе дано название «Труппа Монсеньера» (брата короля).
Для достижения успеха в комедиях Мольер попросил своего партнера, Тиберио Фиорелли, автора пьесы «Скарамуш», чтобы научить его технических секретов. Так, следующая пьеса — «Сганарель, или Мнимый рогоносец» обязана своим появлением этому обучению.
Спасибо, король, Музыка, однако, был похоронен, но на ночь и часть кладбища, которая была разработана для того, что некрещеных детей. Так как актеров запрещено хоронить своих кладбищах, так же запрет последовал в отношении мольера. В 1792 году. перезахоронены на кладбище Пер Лашез, в Париже. году и его останки были перенесены в музей французских памятников, а в 1817 году.
(1622 — 1673)
В 1662 году труппа мольера и их итальянские коллеги переехал в театр Пале-Рояль. Многие бывшие друзья отвернулись от актера, но король сохранял пользу, что выражается в назначении Мольеру пенсии и гармонии быть крестным отцом первого сына мольера и Арманды. И этот брак, и выпустила в то же время пьеса «Школа жен», вызвали волну критики и нападений в адрес мольера. Такая критика не угасала до конца жизни мольера, его обвинили в излишней реализме и непочтительности, был обвинен женится на его дочери. В том же году Мольер женился на Арманде, происхождение которых остается неизвестным. Считается, что она сестра Маделин, но так же вероятно, что она была незаконнорожденной дочерью Маделин и герцога Моденского.
Но в тюрьме он пробыл долго, историки спорят о, кто то заплатил за это — отец или любовник одной из участниц труппы. Именно к этому времени относится появление на сцене под псевдонимом, Музыка. Возможно, что этот псевдоним для того, чтобы не позорить отца наличием актера в семье (эта профессия была презираема в обществе того времени). Жан-Батиста заключили в темницу, потому что долги в театр. Новообразованный театр банкротства в 1645 году.
В июне 1643 года он покинул свой социальный класс и семью и вместе с Маделин Бежа, основал «Блистательный театр». Все это обозначало отличные перспективы на будущее молодого человека, он мог быть обеспеченными буржуа без особых усилий. Но 21-летний заменили всего этого театра карьеры.

Такая жизнь продолжалась 12 лет, окончившись успех и достижение покровительства Филиппа Орлеанского над труппой. После освобождения из тюрьмы Музыка и Маделин стали давать театральные представления в провинции, путешествуя из города в город, из деревни в деревню.
Дальнейший творческий мольера жизнь постоянно связана с нападками на это представители церкви, медицинской сферы, а также высшего общества и королевской защиты от подобных инцидентов. Многие пьесы были запрещены, многие из них пришлось переработать, чтобы быть в состоянии поставить.
Жан-Трава, родился в Париже, в семье Жана Поклена (придворный обойщик, декоратор, продолжатель семейного дела) и Марии Креше (дочь зажиточного буржуа). После того, как 10 лет умерла мать, когда мальчик жил с отцом, который видел в нем наследника своего ремесла. Жан-Газон, получил хорошее образование, окончил престижный иезуитский колледж в Клермоне, где основательно изучил латынь, также, считается, что он некоторое время учился в нью-Орлеан, юрист.

Как построить эффективное взаимодействие между собственником и топ-менеджер сотрудник

Этoт стрax являeтся eстeствeнным xoзяинoм, нo oни зaтрудняют пoстрoeниe эффeктивнoгo взaимoдeйствия с сoтрудникoм лидeрa. И eсли увeрeннoсть в прaвильнoсти рeшeния нe нaнимaть мeнeджeрa нe стoит. Фaктoры, кoтoрыe вaжны для зaxвaтa: крaткoсрoчныe, срeднeсрoчныe и дoлгoсрoчныe цeли; пoкaзaтeли и кaк oни будут измeрeны; пoрядoк выплaты зaрaбoтнoй плaты; пoрядкe выeздa тoп-мeнeджeрa в случae прeкрaщeния сoтрудничeствa. Тaкжe, нeрeдки случаи, когда опытные руководители, которые страдают от «профессионального выгорания», такие симптомы, как эмоциональное истощение и усталость. Или есть изменения в приоритетах. Все это снижает эффективность работы менеджера. В первую очередь стоит понять, что мотивирует владельцев бизнеса и чего они боятся. Поэтому очень важно вовремя заметить тревожные симптомы из лидеров на ранних стадиях, а ущерб для бизнеса не было сделано для того, чтобы найти наилучший план действий. Рекомендации для владельцев: Не создавать иллюзий по поводу высшего руководства, как человек, который придет на смену владельца или мгновенно решить все проблемы в их бизнесе. Естественно, лидеры работника трудно соответствовать этим ожиданиям, потому что он не владелец бизнеса, и решение многих бизнес-задач часто требует совместного участия и ответственности и Верховный лидер, а не каждый собственник готов меняться. Во-первых, владельцы считают, что руководители никогда не будут лечить их бизнеса, как свои собственные, не «жечь» свою идею и бизнес. Чтобы построить деловые отношения, основанные на формализованных договоренностей, достигнутых в ходе переговоров. Это означает меньше инвестиций в проект, и меньше возможностей для карьерного роста менеджера. Факторы, которые важны для захвата: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели; показатели и как они будут измерены; порядок выплаты заработной платы; порядке выезда топ-менеджера в случае прекращения сотрудничества. Кроме того, бизнес-процессы в международных и украинских компаниях организованы по-разному и требования к топ-менеджменту этих компаний разная. В-третьих, у владельцев нет доверия к руководителям сотрудника. Общие рекомендации для этих ситуаций являются следующие: Для оценки вклада от наемного менеджера до владельца бизнеса. Честный ответ на вопрос, готов ли он делегировать генеральному директору полномочия. Часто наемные менеджеры не учитывать эти различия, и не в состоянии адекватно оценить свои навыки и опыт в международной компании будет соответствовать требованиям владельца украинского бизнеса. Во-вторых, собственники имеют завышенные ожидания, чтобы наемные менеджеры, считают, что они будут такими же приверженность и энтузиазм, чтобы развивать компанию и сразу же решит все проблемы с их бизнесом. Так, большинство топ-лидеров международных компаний со штаб-квартирой за пределами региона работали непосредственно с собственниками. Мы рекомендуем Вам придерживаться некоторых важных принципов построения эффективного взаимодействия между владельцем и менеджером и в начале сотрудничества. Чтобы построить это взаимодействие между собственником и наемным руководителем, важно соблюдать некоторые важные принципы. Эта вера обрекает поиск зарплата топ-менеджера за невыполнение. Часто они были разделены на несколько уровней менеджеров, которые перевели ожиданиям владельца или акционеров на язык ясных целей и четких показателей эффективности. Более подробный план действий, чтобы сохранить эффективный топ Руководитель, который обеспечивает цели и добиваемся определенных результатов, могут быть следующими: Периодически, чтобы проверить, может ли он достичь бизнес-целей, и то, совпадают ли его интересы с интересами наемных менеджеров. Кроме того, важно не пропустить признаки того, что топ-менеджер думает выйти из бизнеса для того, чтобы принять необходимые меры. Соответственно, топ-менеджеры могут видеть бизнес-цели, пути их достижения и ожидаемые результаты не так, как владельцы местного бизнес-сообщества. Следуйте этим простым правилам позволит создать основу для эффективного сотрудничества между собственником и топ-менеджером в будущем. Учитывать интересы и мотивации квалифицированного старшего менеджера в долгосрочную стратегию развития бизнеса. Топ-звена, которые работали непосредственно с владельцем, как правило, боятся, будет награда в соответствии с их вкладом в развитие компании, будет ли это оплачиваемая в полном объеме, и о своем видении, видение владельца. Однако, в отношениях «собственник — топ-менеджер-сотрудник» могут быть какие-то критические моменты, когда, например, вам нужна Дополнительная мотивация для эффективного топ-менеджера или необходимости сохранения преемственности по окончании Руководитель от организации. Среди вариантов, которые следует рассмотреть, — частичное снятие средств с управляющей организации (в Западной практике, этот период называется перерыв), например, получить Чтобы оценить работу наемного обширная менеджеров. Для оценки и прогнозирования риска для большинства из топ-менеджеров компании и планировать меры по сохранению непрерывности бизнеса. Сам топ-менеджер занимается оперативное управление компанией, развитие команды и другие задачи. Вышеуказанного списка являются наиболее распространенными. Топ-менеджеров, мы рекомендуем не бояться говорить о своих карьерных ожиданиях и амбициях. На самом деле, список из опасения, что владельцы бизнеса, и наемные топ-менеджеры могут значительно дольше. К сожалению, деловой культуры в компаниях далека от общепринятых принципов в цивилизованном мире, и очень часто это затрудняет для установления эффективных отношений между хозяином и работником генеральным директором. Они стремятся контролировать и управлять всеми решениями их вершины, и этот подход часто отпугивает топ-менеджер и раздражает владельца. Проблема построения эффективного и позитивного взаимодействия между бизнесом и лидером сотрудник актуален для многих рынков. Топ-менеджеров боятся, что стиль общения, Формат постановки задач и оценки владельцев украинских существенно отличаются от западных стандартов ведения бизнеса. Важно, что наемный менеджер принимает на себя нагрузку владельца и освобождает больше времени на поиск новых горизонтов. Рекомендации для топ-менеджеров: Не стройте иллюзий о владельце на основе предыдущего опыта в других компаниях и в других отраслях: компании и их подходы к ведению бизнеса. Владельцы имеют особое отношение к Вашему бизнесу, и часто беспокоятся, что они не смогут найти топ-менеджера, который сможет сохранить и в дальнейшем развивать свой бизнес. Чтобы построить деловые отношения, основанные на формализованных договоренностей, достигнутых в ходе переговоров. Кроме того, часто наемные менеджеры опасаются, что владелец проекта «горелки» в день, в будущем, он может быть менее приоритетными для него. И если это, чтобы увеличить эффективность такого менеджера нуждаются в дополнительной мотивации, такие как партнерство, долю прибыли или долю в компании, Вы должны думать об этом, потому что эффективные тандемы собственника и наемного руководителя не так уж и много на рынке. Менеджеров имеют свои собственные идеи о том, что можно сотрудничать с владельцем, и не всегда эти идеи верны.

Биография: Адам Мицкевич

1848. Вo врeмя крымскoй вoйны 1853-56 гoдoв Мицкeвич oтпрaвился с пoлитичeскoй миссиeй в Кoнстaнтинoпoль, гдe умeр oт xoлeры (eгo прax, зaxoрoнeнный в Пaрижe, был пeрeнeсeн в Крaкoв в 1890 гoду). в Мицкeвич вoзoбнoвил рeвoлюциoнную дeятeльнoсть: сoздaл пoльский лeгиoн, срaжaвшийся зa свoбoду Итaлии, в Пaрижe, принимaл учaстиe в гaзeтe «Трибюн дe пeпль» («La Tribune des peuples», 1849), выступaл сo статьями революционно-демократического характера, проявляя интерес к утопическому социализму, призывая к революционному народов союз.

(24.12.1798 — 26.11.1855)
Он вел активную общественную и культурную деятельность: 1839-40 годах читал курс римской литературы в Лозанне, а затем (до 1844 года) занимал кафедру славянских литератур в париже в Коллеж де Франс. Товяньского. в конечной кризиса в мировоззрении поэта: он вступил в секту мистика А. 1841.
В книге «Поэзия» (т. 1828. году появилась поэма «Конрад Валленрод» (анти-литовцы с тевтонской агрессии), изображавшая трагического героя-одинокого борца, который жертвует личным счастьем ради спасения народа, и стихотворение было революционизирующее влияние на современников. 1-2, 1829) Мицкевич добавила новые интимно-лирические стихи, поэму «Фарис», баллады.
году были отправлены из Литвы и до 1829 года пробыл в России (Петербург, Одесса, Москва, снова Петербург), где сблизился участники декабристского движения (Рылеев, А. Арестованный (1823) по делу филоматско-филаретских организаций, Мицкевич был в 1824 году. В россии появилась книга Мицкевича «Сонеты» (1826) — цикл «Крымские сонеты», поразившим читателя великолепием пейзажных картин, проникновенным лиризмом, образом героя — «пилигрима», тоскующего о покинутой родине, а новой польской поэзии восточными мотивами. д.), высоко оценившими его талант. Бестужев), и известные писатели (Пушкин, и т. Эти дружественных связей способствовало созревают у нас Мицкевича, идеи революционного союза народов России и Польши. А.
Его стихи переводили А. Пушкин, Лермонтов, К. Козлов, Н. Л. Огарев, Майков, М. И. Важную роль Мицкевича в развитии польского театра (постановка его «Дзядов», многочисленные высказывания на эту тему драму). С. П. Поэзия Мицкевича, было огромное значение для польского национально-освободительного движения, для развития демократической мысли, обновления польской литературы; она обогатила литературный язык, стихосложение, поэтические жанры. Михайлов, Фет, Брюсов, Бунин и другие В россии Мицкевич приобрел популярность еще при жизни. Ф. Рылеев, И.
часть «Дзядов» (как и в художественно-публицистическом сочинении «Книги польского народа и польского пилигримства», 1832) Мицкевич выглядит доктрину т. Его примыкал эпический «Отрывок» — картины самодержавной России, гневный памфлет является царизм. Драма была свободна, фрагментарное здания, два плана действия: фантастический и реальный. н. Поэт призывает польских эмиграцию, участие в «всеобщей войне за вольность народов», европейские революции (те самые мысли, которые содержатся в статьях Мицкевича в газете «Пельгжим по-польски» — «Pielgrzym Polski», 1832-33). «польского мессианизма», согласно которой страдания Польши связаны с особым историческим призванием народа-мученика — «Христа народов». Но 3. Здесь же поэт выразил солидарность с передовыми людьми России (стихотворения «Памятник Петра великого», «Русские друзья»).

году Мицкевич опубликовал недавно свое большое произведение — поэму «Пан Тадеуш». В последующие годы Мицкевич почти не писал (последний взлет его вдохновения — несколько лирических стихов, 1838-39). Эта польская национальная эпопея, в которой отчетливо видны реалистические тенденции, стала энциклопедией старопольского быта, шедевром словесной живописи, типизации и индивидуализации персонажей; с юмором и грустью рисует Мицкевич мир шляхетской старый, не затушевывая его пороков, понимая его историческую обреченность и в то же время любуясь его красочностью. 1834.

Учительствовал в Ковно (ныне Каунас; 1819-23 гг. году. Весной 1816. После окончания школы Адам поступил физики и математики Виленского университета, где проучился год. на факультете теологии). Родился на хуторе Заосье вблизи города Новогрудка, входящего ныне в состав Белоруссии. С раннего Мицкевича (первое стихотворение, опубликованное в 1818 году) свидетельствуют об увлечении вольнодумными традициями Просвещения (перевод в разделе «Орлеанской девственницы» Вольтера; поэмы «Мешко, князь Новогрудка», 1817, «Картофель», 1819, — обе опубликованы полностью в 1948 году). Отец его, Николай мицкевич, адвокат, принадлежал к мелкопоместной шляхте. лет переехал историко-филологический факультет, который закончил в 1819 году.
года Мицкевич выехал из России, посетил Германию, Швейцарию, Италию. часть «Дзядов» (1832) Мицкевич призвал соотечественников продолжать борьбу. 1829. Эгоизму и соглашательству «верхов» общества он противопоставил героизм и стойкость патриотической молодежи (эпизоды следствия по делу «филаретов»), надежду на внутренние силы нации, создал титанический образ поэта Конрада; сочувствуя страданиям народа, герой вызывает на поединок бога, как виновника царящего в мире зла. После неудавшейся попытки присоединиться к Польше восстанию 1830 года поэт навсегда остался в эмиграции (жил преимущественно в Париже), продолжая литературную и революционную деятельность. 3.
том «Поэзии» (1823) пришел романтическая лироэпическая поэма «Гражина», положившая начало жанру т. н. 2. Это также позволило драматическая поэма «Дзяды» (ч. польский «поэтическая история»; написана на сюжет из истории Литвы, она утверждала подвиг в и героической личности. 2, 4), где поиски нового содержания и формы на основе народности, понятой в духе романтизма (изображение простонародного обряда поминовения умерших), соединялись художественной трактовкой личной темы: герой, страдающий от мук несчастливой любви и обличающий общество, поправшее «правильное сердце».
С 1817. года участвовал в создании и деятельности патриотических молодежных кружков «филоматов» и «филаретов» («любящих добродетель»), написал для них ряд программных стихотворений, в том числе «Оду к юности» (1820), проникнутую романтическим энтузиазмом молодежи, мечтавшей о борьбе за свободу. Первый стихотворный сборник Мицкевича («Поэзия», так 1, 1822) стал объявил романтического направления в польской литературе.

Translate »